Objaśnienia podatkowe ws. mechanizmu podzielonej płatności - OpenLEX

Ministerstwo Finansów, Objaśnienia podatkowe ws. mechanizmu podzielonej płatności

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Objaśnienia podatkowe ws. mechanizmu podzielonej płatności

OBJAŚNIENIA PODATKOWE Z 23 GRUDNIA 2019 r. W SPRAWIE MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Czego dotyczą objaśnienia

Objaśnienia dotyczą stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Przepisy podatkowe, których dotyczą wydawane objaśnienia i cel wydawanych objaśnień

W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa wprowadzająca). Wdraża ona do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności przy dokonywaniu płatności za nabyte towary i usługi.

Przewidziane zmiany polegaj ą również na rezygnacji z obowiązuj ącego dotychczas szczególnego rozliczania podatku VAT, czyli odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym, uchyleniu regulacji dotyczących kaucji gwarancyjnej oraz zmianach w zakresie zasad stosowania odpowiedzialności solidarnej.

Podstawą dla ustanowienia obowiązkowego mechanizmu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX