Nowelizacja Kodeksu pracy nie dała pracodawcom uprawnienia do badań alkomatem - OpenLEX

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Nowelizacja Kodeksu pracy nie dała pracodawcom uprawnienia do badań alkomatem

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Nowelizacja Kodeksu pracy nie dała pracodawcom uprawnienia do badań alkomatem

W obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników. Przesądza o tym brzmienie art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX