Nowe zasady zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach od roku szk. 2022/23 - OpenLEX

Piszko Agata, Nowe zasady zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach od roku szk. 2022/23

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Nowe zasady zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach od roku szk. 2022/23

W dniu 12.05.2022 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzone tą ustawą – w tym w zakresie obowiązku zatrudniania specjalistów weszły w życie z dniem 27.05.2022 r.

Niniejszy poradnik wskazuje na obowiązki dyrektorów przedszkoli, szkół i zespołów szkół oraz organów prowadzących w zakresie nowego art. 42d Karty Nauczyciela, m.in.: zatrudniania specjalistów, w tym podjęcia uchwały ustalającej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć specjalistów, sposoby wyliczania obowiązkowych etatów, ustalenie średniej arytmetycznej liczby uczniów na etat specjalisty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX