Leśniewska Izabela, Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej od 2022 r. i obowiązek składania deklaracji do ZUS

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej od 2022 r. i obowiązek składania deklaracji do ZUS

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszły w życie istotne zmiany odnośnie składki zdrowotnej. Zmieniła się nie tylko jej wysokość, ale także zasady ustalania. Przybyło także nowych obowiązków nałożonych na płatników. 13 kwietnia 2022 r. weszła w zycie nowelizacja, zgodnie z którą dochód do obliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców będzie obliczany z uwzględnieniem różnic remanentowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX