Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Departament Rynku Pracy

Data publikacji: 31.03.2020

Data modyfikacji: 22.04.2020

Data aktualizacji tekstu (bez załączników): 20.05.2020

Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

1)

zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2)

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?