Nieprawidłowości w zasadach naliczania oraz ewidencji księgowej podatku od nieruchomości w JSFP - OpenLEX

Majchrzak Aneta, Nieprawidłowości w zasadach naliczania oraz ewidencji księgowej podatku od nieruchomości w JSFP

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Nieprawidłowości w zasadach naliczania oraz ewidencji księgowej podatku od nieruchomości w JSFP

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości stanowią jedno z najważniejszych źródeł dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego. Wójt (burmistrz, prezydent) jako organ podatkowy jest odpowiedzialny za prawidłowość i skuteczność prowadzenia postępowań podatkowych. Jak pokazuje praktyka, na gruncie podatku od nieruchomości najliczniejszą grupę stanowią nieprawidłowości dotyczące nieprzestrzegania bądź nienależytego stosowania przepisów prawa podatkowego, co w efekcie skutkuje uszczupleniem dochodów. Nieprawidłowości występują także w ewidencji księgowej. Niniejszy poradnik sygnalizuje najczęstsze problemy, z jakimi borykają się jednostki samorządu terytorialnego w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX