Błaszko Adam, Nieprawidłowości w zakresie pozyskiwania dochodów podatkowych

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nieprawidłowości w zakresie pozyskiwania dochodów podatkowych

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Przedstawiamy Państwu niniejszy poradnik, który kierujemy przede wszystkim do pracowników organów podatkowych zajmujących się wymiarem i ustalaniem należności podatkowych w ich imieniu. Prezentujemy najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie pozyskiwania dochodów podatkowych w praktyce działania jednostek samorządu terytorialnego, a ustalonych w toku dokonywanych kontroli gospodarki finansowej tych podmiotów. Powstałe nieprawidłowości są konsekwencją niewłaściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa podatkowego, a także zaniedbań organizacyjnych organów podatkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX