Nieprawidłowości w stosowaniu przepisów dotyczących funduszu sołeckiego - OpenLEX

Błaszko Adam, Nieprawidłowości w stosowaniu przepisów dotyczących funduszu sołeckiego

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nieprawidłowości w stosowaniu przepisów dotyczących funduszu sołeckiego

Niejasność regulacji, liczne kontrowersje, brak jednolitego stanowiska organów administracji w zakresie stosowania przepisów ustawy o funduszu sołeckim powoduje, że w zakresie stosowania funduszu dochodzi do szeregu nieprawidłowości i naruszeń prawa, co jest przedmiotem uwag, zaleceń i rozstrzygnięć m.in. organów kontroli i nadzoru. W celu ułatwienia prawidłowego stosowania przepisów w związanych z wyodrębnianiem i organizowaniem funduszu sołeckiego w praktyce samorządów lokalnych prezentujemy garść cennych informacji w oparciu o najnowsze dane ustaleń pokontrolnych organów nadzorczych jednostek samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX