Niemiec Renata, Nieprawidłowości w naliczaniu i egzekucji lokalnych podatków i opłat w JST

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Nieprawidłowości w naliczaniu i egzekucji lokalnych podatków i opłat w JST

Proces naliczania i egzekucji podatków i opłat lokalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na wielu etapach jest dość skomplikowany i sprzyja pojawieniu się różnych problemów. Szczególnym źródłem wiedzy na temat pojawiających się w tym zakresie nieprawidłowości są protokoły pokontrolne regionalnych izb obrachunkowych z zakresu prowadzenia gospodarki finansowej gmin oraz coroczny raport z prac Najwyższej Izby Kontroli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX