Niemiec Renata, Nieprawidłowości w korygowaniu błędów w dowodach księgowych

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nieprawidłowości w korygowaniu błędów w dowodach księgowych

Księgowi jednostek sektora finansów publicznych w swojej codziennej praktyce posługują się różnego rodzaju dowodami księgowymi. Pamiętać należy, że nie każdy dokument jest dowodem księgowym. Aby uzyskać status dowodu księgowego musi on spełniać określone warunki w ustawie o rachunkowości. Dokument staje się dowodem księgowym z chwilą umieszczenia na nim dekretacji, stanowiącej podstawę do dokonania zapisów w księgach rachunkowych jednostki. W obrocie dokumentami księgowymi zdarzają się różnego rodzaju nieprawidłowości związane z ich sporządzaniem, ewidencjonowaniem, dekretowaniem, kontrolowaniem a także samą korektą. Prezentujemy niniejszy poradnik by pomóc Państwu w uniknięciu błędów we właściwym gospodarowaniu dokumentami księgowymi w jednostce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX