Nagórek Marcin, Nieprawidłowości w dysponowaniu środkami publicznymi przez JST

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Nieprawidłowości w dysponowaniu środkami publicznymi przez JST

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może mieć różne oblicza. W wielu sytuacjach odpowiedzialność tą poniesie w jednostce samorządowej organ wykonawczy, aczkolwiek w pewnych okolicznościach odpowiedzialność może być przypisana także osobom piastującym stanowisko głównego księgowego czy skarbnika. Spektrum spraw, za które można przypisać naruszenie dyscypliny jest szerokie, obejmując szeroko rozumiane sprawy związane z naruszeniem zasady zaciągania zobowiązań, przez skutki nieterminowego regulowania zobowiązań, zaniechania inwentaryzacji, po kwestie sprawozdawcze, czy zwiazane z nieprawidłowo wykorzystanymi dotacjami. Jakie są najczęsciej popełnianie nieprawidłowości w zakresie dysponowania środkami publicznymi w samorządach i jak ich unikać - podpowiadamy w poradniku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX