Nieprawidłowości przy składaniu miesięcznej informacji o liczbie uczniów w celach dotacyjnych - OpenLEX

Piszko Agata, Nieprawidłowości przy składaniu miesięcznej informacji o liczbie uczniów w celach dotacyjnych

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 września 2017 r.
Autor:

Nieprawidłowości przy składaniu miesięcznej informacji o liczbie uczniów w celach dotacyjnych

Sposób udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych często budzi wątpliwości. Szkoły jako jednostki budżetowe podległe organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do podporządkowania się ustalonym przez niego przepisom dotacyjnym. Przepisy te szczegółowo określają tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Częstym problemem jaki budzi wiele kontrowersji w sposobie ustalania sposobu oraz terminów wypłaty kolejnych części dotacji dla danej placówki jest kwestia liczby uczniów jaką należy przyjąć do przekazania części dotacji na miesiąc następujący po miesiącu, za który winno być złożone miesięczne rozliczenie dotacji. W tym zakresie można zaobserwować wyraźną zmianę stanowiska reprezentowaną przez orzecznictwo.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX