Nieprawidłowości przy konsolidacji długu publicznego - OpenLEX

Majchrzak Aneta, Nieprawidłowości przy konsolidacji długu publicznego

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor:

Nieprawidłowości przy konsolidacji długu publicznego

Jak pokazuje praktyka, gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadłużania i przestrzegania ustawowych limitów zadłużenia może nastręczać wielu problemów. Niestety nieprawidłowości na tym polu mogą skutkować wzrostem poziomu długu, co oczywiście będzie wiązało się także ze wzrostem kosztów jego obsługi. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę, aby jednostki samorządowe ustawowo przestrzegały wyznaczonych limitów zadłużenia i spłaty zobowiązań a także rzetelnie prezentowały dane niezbędne do oceny ich sytuacji finansowej. W niniejszym poradniku poruszony został, przede wszystkim problem nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem kredytu do konsolidacji długu publicznego. Przywołane nieprawidłowości zostały omówione na podstawie najczęściej występujących błędów w tym zakresie stwierdzonych przez organy nadzoru i kontroli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX