Zaniewicz Edyta, Nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym - ustalenie zasobów majątkowych firmy i ich ewidencjonowanie

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym - ustalenie zasobów majątkowych firmy i ich ewidencjonowanie

Poradnik przedstawia propozycje formularzy, które pozwalają uporządkować i zaewidencjonować zgodnie z przepisami zasoby majątkowe przedsiębiorcy, które nabył jeszcze przed otwarciem firmy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX