Nauczanie hybrydowe - zadania dyrektora i nauczycieli, czas pracy, wynagradzanie - OpenLEX

Lesińska Joanna, Nauczanie hybrydowe - zadania dyrektora i nauczycieli, czas pracy, wynagradzanie

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Nauczanie hybrydowe - zadania dyrektora i nauczycieli, czas pracy, wynagradzanie

W roku szkolnym 2021/2022 każda jednostka oświatowa (we współpracy z organem prowadzącym i Państwową Inspekcją Sanitarną) może częściowo lub całkowicie zawiesić zajęcia stacjonarne, w zależności od lokalnej sytuacji, związanej z obowiązywaniem stanu epidemii lub zagrożeniem bezpieczeństwa przy granicy z Ukrainą. W pierwszym przypadku placówka ma obowiązek przejścia na tzw. nauczanie hybrydowe, w którym obowiązkowe jest łączenie nauki zdalnej ze stacjonarną. Aktualne przepisy dają dyrektorom i nauczycielom sporą swobodę w realizacji zadań szkoły i placówki, z drugiej zaś – nakładają na nich odpowiedzialność za należyte wywiązanie się z nich w czasie stanu epidemii lub z uwagi na sytuację przy granicy wobec wszystkich uczniów, według rozwiązań przyjętych w poszczególnych jednostkach oświatowych. Opracowanie, które prezentuje w szczególności zadania dyrektorów i nauczycieli oraz zasady rozliczania czasu pracy i wynagradzania nauczycieli, można w szczególności polecić dyrektorom i nauczycielom publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX