SKALSKA MAGDALENA, Nagroda jubileuszowa na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nagroda jubileuszowa na przykładach

Przepisy ogólne nie określają zasad i trybu nabywania przez zatrudnionych prawa do nagrody jubileuszowej, która co do zasady ma charakter fakultatywny. Odrębne regulacje w tym zakresie obejmują pracowników urzędów państwowych, samorządowych, nauczycieli i inne gruby zawodowe, które podlegają swoim pragmatykom służbowym. Pracodawcy z sektora prywatnego niejednokrotnie wzorują się na tych zasadach tworząc regulaminy zakładowe w swojej firmie. Nie mają jednak takiego obowiązku, bowiem nagroda jubileuszowa jest jedynie opcjonalną formą gratyfikacji i wprowadzenie takiego elementu płacowego zależy od woli pracodawcy. Jeżeli się na to zdecyduje, to wysokość nagród i zasady ich nabywania powinien uregulować w wewnętrznych przepisach płacowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX