Poradniki
Opublikowano: WK 2016
Autorzy:

Meritum. Prawo farmaceutyczne

Wprowadzenie

Publikacja stanowi próbę kompleksowego przedstawienia problematyki związanej z regulacją obrotu produktami leczniczymi, a jest w szczególności przeznaczona dla hurtowni farmaceutycznych i aptek oraz innych podmiotów zajmujących się zawodowo tym obrotem. Nie jest to komentarz do ustawy – Prawo farmaceutyczne, ale rodzaj poradnika omawiającego wybrane akty prawne istotne dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na obrocie produktami leczniczymi.

Pamiętać należy, że produkty lecznicze należą do jednych z najbardziej uregulowanych rodzajów produktów. Opracowanie produktu leczniczego, jego badanie, wytwarzanie, dopuszczanie do obrotu, reklamowanie, obrót tym produktem, import i eksport muszą odbywać się w oparciu o bardzo szczegółowe wymagania przewidziane w przepisach prawa. Podjęcie większości tych czynności wymaga uzyskania specjalnych pozwoleń i zezwoleń wydawanych przez organy administracji publicznej. Po uzyskaniu takich pozwoleń i zezwoleń przedsiębiorca...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację