Urząd Zamówień Publicznych, Mechanizmy usprawniające realizację umów przewidziane w ustawie PZP

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Mechanizmy usprawniające realizację umów przewidziane w ustawie PZP

W związku z informacjami o trudnościach w realizacji umów o zamówienie publiczne, w szczególności polegających na przerwach i opóźnieniach w łańcuchu dostaw, przypominamy o mechanizmach przewidzianych w ustawie Pzp, które mogą zostać wykorzystane w celu usprawnienia realizacji zawartych, jak również planowanych umów w sprawie zamówienia publicznego. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na dostępne rozwiązania ustawowe i rekomendować ich stosowanie w praktyce udzielania zamówień publicznych. Zastosowanie przedmiotowych mechanizmów przez zamawiających przy aktywnym uczestnictwie wykonawców może ułatwić i usprawnić realizację umów w sprawie zamówienia publicznego, a także przyczynić się do zniwelowania ewentualnych problemów związanych z realizacją umów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX