Gąsiorek Krystyna, Księgowość budżetowa wzajemnych rozliczeń między zakładem budżetowym a budżetem JST

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Księgowość budżetowa wzajemnych rozliczeń między zakładem budżetowym a budżetem JST

Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pomocą m.in. samorządowych zakładów budżetowych. Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca określił katalog zadań, które mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe i jest on katalogiem zamkniętym. w praktyce przysparzają księgowym bardzo wielu trudności - szczególnie dotyczy to rozliczeń środków obrotowych zakładów budżetowych oraz dotacji, w tym tych związanych z działaniami antykryzysowym w okresie pandemii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX