Waślicki Tadeusz, Brzostowska Monika, Księgowanie faktur na przełomie roku na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Księgowanie faktur na przełomie roku na przykładach

W poradniku omówione zostały zasady ewidencji faktur wystawianych na przełomie lat obrotowych. Podane zostały przykłady pokazujące prawidłowe przypisanie przychodów i kosztów do właściwych lat obrotowych, zgodnie z zasadami: periodyzacji, współmierności przychodów i kosztów oraz memoriału, obowiązującymi w rachunkowości. Wyjaśniony został również wpływ rozwiązań podatkowych na sposób ewidencjonowania faktur w praktyce jednostek rozliczających podatek VAT oraz podatek dochodowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX