SKALSKA MAGDALENA, Koszty uzyskania przychodów pracowników w sytuacjach nietypowych - poradnik na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Koszty uzyskania przychodów pracowników w sytuacjach nietypowych - poradnik na przykładach

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w ramach jednego stosunku pracy i mieszka na stałe lub czasowo w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, pracodawca odlicza mu podstawowe koszty uzyskania przychodu. Gdy pracownik jest zatrudniony w ramach jednego stosunku pracy oraz mieszka w innej miejscowości niż ta, w której znajduje się zakład pracy, przysługują mu podwyższone koszty uzyskania przychodu. Na wysokość kosztów uzyskania przychodów nie ma wpływu ani wymiar czasu pracy ani liczba dni przepracowanych w danym miesiącu. Czasami występują jednak szczególne sytuacje, które mają wpływ na ich wysokość.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX