Zarzycki Łukasz, Korekta odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych krok po kroku

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Korekta odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych krok po kroku

Obliczając odpis na początku roku i dokonując na jego podstawie wpłaty na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, pracodawca opiera się na planowanych (szacunkowych) danych o zatrudnieniu. Na koniec roku dane o zatrudnieniu w danym roku są już jednostce znane, więc wyliczony odpis dokonany na podstawie przeciętnej liczby osób zatrudnionych będzie bazował już na danych rzeczywistych, a nie szacunkowych. Różnica między wartością odpisu wyliczoną na koniec roku a wartością odpisu wyliczoną na początku wymusza dokonanie korekty. W jej dokonaniu pomocny będzie poniższy poradnik.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX