Matusiakiewicz Łukasz, Korekta deklaracji na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Korekta deklaracji na przykładach

Podatnicy często korygują deklaracje podatkowe, nierzadko nawet kilkakrotnie za ten sam okres rozliczeniowy. Przyczyny bywają różne – błędy rachunkowe bądź merytoryczne. Korekta deklaracji może wiązać się zarówno ze zmniejszeniem kwoty do zapłaty (a więc zwykle też z nadpłatą), jak i z koniecznością zwiększenia kwoty zobowiązania. Skorygowanie deklaracji powoduje, że traci „byt prawny” deklaracja pierwotna i obowiązuje wersja nowsza. Korekta pozwala więc na usunięcie błędów – i merytorycznych, i rachunkowych – oraz chroni przed odpowiedzialnością karną skarbową. Powstaje jednak pytanie o zakres dopuszczalności złożenia korekty w poszczególnych przypadkach i – ogólniej – o konsekwencje jej złożenia. Przybliżeniu tej problematyki służą więc wskazane niżej różnorodne przykłady.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX