Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Koordynator dostępności w pytaniach i odpowiedziach

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Koordynator dostępności w pytaniach i odpowiedziach

Raport o stanie zapewniania dostępności (art. 11-12)

1. Formularze do sporządzenia raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Gdzie można znaleźć wzór raportu wskazanego w art. 11. (Raporty o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)?

Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pierwsze raporty, o których mowa w art. 11, powinny być sporządzone do 31 marca 2021 r. Wzór raportu zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Obecnie pracujemy nad tym dokumentu. O umieszczeniu wzorów w BIP poinformujemy zobowiązane ustawą podmioty wykorzystując ustaloną hierarchiczną ścieżkę komunikacji. Oznacza to, że informacja o umieszczeniu raportu zostanie przekazana ministerstwom i urzędom centralnym oraz wojewodom i marszałkom województw z prośbą o dystrybucję wśród podległych podmiotów. Informacja w tym zakresie zostanie także umieszczona na stronie internetowej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX