Bochenek Michał, Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w 2018 r.

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w 2018 r.

Wstęp

Ustawodawca w ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, dokonał szeregu zmian w zasadach dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego. Jedną z nich jest przekazanie z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczącego ustalania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego właściwym wojewodom. Do 31 grudnia 2017 r. pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej (dalej także skrót RP) w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego należało do marszałka województwa.

Niniejszy poradnik stanowi nie tylko sygnalizację zmiany w zakresie zadań dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego na poziomie województwa. Jest także praktycznym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX