Kontrole sektorowe 2019 - przetwarzanie danych w związku z rekrutacją - OpenLEX

Gumularz Mirosław, Kozik Patrycja, Kontrole sektorowe 2019 - przetwarzanie danych w związku z rekrutacją

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autorzy:

Kontrole sektorowe 2019 - przetwarzanie danych w związku z rekrutacją

Wstęp

1.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO:

„Państwa członkowskie mogą zawrzeć w swoich przepisach lub w porozumieniach zbiorowych bardziej szczegółowe przepisy mające zapewnić ochronę praw i wolności w przypadku przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z zatrudnieniem, w szczególności do celów rekrutacji, wykonania umowy o pracę, w tym wykonania obowiązków określonych przepisami lub porozumieniami zbiorowymi, zarządzania, planowania i organizacji pracy, równości i różnorodności w miejscu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony własności pracodawcy lub klienta oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX