Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Kontrole sektorowe 2019 - przetwarzanie danych osobowych w związku z udostępnianiem dokumentacji medycznej przez placówki medyczne

Wstęp

W zakresie realizowania prawa do uzyskania kopii danych istotne jest uwzględnienie stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Jak realizować prawa pacjenta do otrzymania kopii danych osobowych oraz kopii dokumentacji medycznej, https://uodo.gov.pl/pl/138/440, dostęp: 26.02.2019 r.). Zgodnie z nim:

Jeżeli pacjent zwróci się do lekarza bądź podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych o kopię przetwarzanych danych osobowych, podmioty te podejmują decyzję, w jaki sposób zrealizują to uprawnienie. Mogą wówczas dokonać wyboru, czy udostępnią kopię dokumentacji medycznej, czy też kopię danych zawartych w dokumentacji medycznej. W wielu przypadkach mogą zdecydować się na sporządzenie kopii dokumentacji medycznej, gdyż będzie to dla nich najprostsza forma realizacji prawa pacjenta, a zarazem wywiązania się z ciążącego na nich obowiązku. Terminy realizacji obu praw są różne. Zgodnie z art. 12 ust. 3rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?