Kryczka Sebastian , Kontrole sektora budowlanego

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Kontrole sektora budowlanego

Budownictwo od lat jest w centrum zainteresowania inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Wynika to ze szczególnych zagrożeń występujących przy pracach budowlanych oraz liczby i ciężaru gatunkowego wypadków do których dochodzi przy robotach budowlanych. Z programu działania PIP na lata 2020-2024 wynika, iż kontrole w sektorze budowlanym będą miały charakter szczególnie priorytetowy. W interesie podmiotów prowadzących działalność w branży budowlanej jest właściwe przygotowanie się do kontroli - tak aby zminimalizować ryzyko często dotkliwych skutków kontroli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX