Kontrole organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych - OpenLEX

Kryczka Sebastian, Kontrole organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Kontrole organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Część prac wykonywanych przez pracowników podlega szczególnym zasadom związanym z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wynika to ze specyficznego środowiska pracy oraz szczególnego poziomu zagrożenia. Przykładem takich prac są prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Z programu działania PIP na lata 2022 - 2024 wynika, iż zasady eksploatacji oraz organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych będą podlegały kontrolom, z uwzględnieniem warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX