Kryczka Sebastian, Kontrole inspektorów pracy podczas reżimu sanitarnego związanego z COVID-19

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Kontrole inspektorów pracy podczas reżimu sanitarnego związanego z COVID-19

Epidemia COVID-19 ma wpływ na organizację pracy praktycznie w każdym zakładzie, niezależnie od jego wielkości, rodzaju prowadzonej działalności czy formy organizacyjno-prawnej. Nowy czynnik biologiczny, jakim jest koronawirus, zmodyfikował również wynikające z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy postępowanie kontrolne realizowane przez inspektorów pracy. Poradnik omawia obowiązujący w czasie epidemii sposób przeprowadzania kontroli. Znajomość zasad w nim zawartych pozwoli uniknąć nieporozumień na styku inspektor – podmiot kontrolowany oraz ewentualnego zarzutu utrudniania czynności kontrolnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX