Kryczka Sebastian , Kontrola trzeźwości pracowników młodocianych

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola trzeźwości pracowników młodocianych

Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Na warunkach określonych w dziale IX Kodeksu pracy pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat.

Niezależnie od tego, czy młodociany zatrudniony jest w celu przygotowania zawodowego, czy na podstawie umowy, której przedmiotem jest wykonywanie lekkich prac musi przejawiać podobnie jak pełnoletni pracownicy właściwy poziom gotowości do wykonywania obowiązków. Oznacza to, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa młodocianym pracodawca ma prawo stosować przepisy o zakładowej kontroli trzeźwości - wprowadzając na szczeblu zakładowym stosowne regulacje w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX