Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich wykonywana przez pracodawców

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich wykonywana przez pracodawców

Każdy pracodawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy, za które wypłaca wynagrodzenie chorobowe. Pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, jest także uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich, za które wypłaca zasiłki chorobowe i opiekuńcze oraz świadczenie rehabilitacyjne. Jakie są zasady przeprowadzania takiej kontroli?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX