Kryczka Sebastian , Kontrola PIP zakładowej weryfikacji trzeźwości oraz w zakresie substancji działających podobnie do alkoholu

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola PIP zakładowej weryfikacji trzeźwości oraz w zakresie substancji działających podobnie do alkoholu

Pracodawca ma prawo wprowadzić zakładową kontrolę trzeźwości, jak również w zakresie substancji działających podobnie do alkoholu. Możliwości w powyższym zakresie dają przepisy kodeksu pracy jak również rozporządzenia wykonawczego - w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.

Ponieważ powyższe akty prawne zaliczają się do prawa pracy, podobnie jak przepisy pracodawcy wprowadzające zakładową kontrolę - ich prawidłowe stosowanie może podlegać kontroli realizowanej przez inspektorów PIP.

Poradnik omawia możliwe zagadnienia, które inspektor pracy może weryfikować w związku z wprowadzeniem zakładowej kontroli trzeźwości oraz w zakresie substancji działających podobnie do alkoholu, jak również możliwe opcje w zakresie ewentualnych środków prawnych, które inspektor może w następstwie kontroli zastosować.

Znajomość możliwych scenariuszy kontroli pozwoli zminimalizować lub zupełnie wyeliminować ewentualne sankcje jakie mogą wiązać się z kontrolą inspektora zakładowych procedur weryfikacji trzeźwości oraz w zakresie substancji działających podobnie do alkoholu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX