Niemiec Renata, Kontrola merytoryczna dowodów księgowych w systemie kontroli zarządczej w JST

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola merytoryczna dowodów księgowych w systemie kontroli zarządczej w JST

Kontrola merytoryczna dowodu księgowego polega na sprawdzeniu czy dowód ten dokumentuje faktyczny przebieg i zakres dokonanego zdarzenia gospodarczego oraz zasadność dokonania tegoż zdarzenia.

Dlatego też kontrolę merytoryczną powinna przeprowadzić osoba/pracownik jednostki posiadający w tym zakresie stosowną wiedzę. Przeprowadzenie kontroli merytorycznej dokumentowana jest umieszczeniem na dowodzie księgowym właściwego opisu zdarzenia, w taki sposób, aby w momencie księgowania nie było wątpliwości do jego zadekretowania oraz złożeniem podpisu kontroli merytorycznej.

Proces ten składa się z kilu ważnych elementów, o których opowiemy w dalszej części poradnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX