Kryczka Sebastian , Kontrola BHP w zakładach o potencjalnie wysokim ryzyku poważnej awarii przemysłowej

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola BHP w zakładach o potencjalnie wysokim ryzyku poważnej awarii przemysłowej

Państwowa Inspekcja Pracy jako organ kontroli i nadzoru realizuje swoje ustawowe działania w stosunku do wszystkich pracodawców. Jednak w szczególnej orbicie zainteresowania znajdują się zakłady o potencjalnie wysokim ryzyku poważnej awarii przemysłowej. Potwierdzeniem tego są zapisy obowiązującego na lata 2022 - 2024 programu działania PIP. Warto zatem wiedzieć kto może podlegać kontroli, jak się właściwie do niej przygotować, jaki jest możliwy scenariusz zakresie przebiegu kontroli oraz ewentualnych reakcji inspektora w kontekście stwierdzonych nieprawidłowości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX