Kryczka Sebastian , Kontrola bezpieczeństwa pracy podczas magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola bezpieczeństwa pracy podczas magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego

W wielu przypadkach wykonywanie procesów pracy wiąże się koniecznością zapewnienia sprawnie funkcjonującego transportu wewnątrz zakładu pracy. Uwzględniając zagrożenia jakie towarzyszą pracom transportowym, w tym o charakterze wypadkowym Państwowa Inspekcja Pracy jako organ kontroli nadzoru zaplanowała na lata 2020-2024 cykl kontroli poświęconych bezpieczeństwu pracy podczas magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego - w tym z wykorzystaniem wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Warto dobrze przygotować się do takiej kontroli, wiedzieć jakie są jej zasady oraz możliwe konsekwencje.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX