Bieńkowska Agnieszka, Konta bankowe gminy i jej jednostek na białej liście podatników VAT

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Konta bankowe gminy i jej jednostek na białej liście podatników VAT

Od września 2019 r. funkcjonuje nowy prowadzony dla celów VAT wykaz podmiotów, tzw. biała lista podatników VAT. Funkcjonowanie tej listy od samego początku niosło za sobą wiele niejasności. Dotknęły one także jednostki samorządu terytorialnego, przy czym tu wszystko komplikuje się dodatkowo przez centralizację rozliczeń w zakresie podatku VAT i odrębność w zakresie pozostałych podatków, tj. PIT w jednostkach budżetowych oraz PIT i CIT w zakładach budżetowych. Jedną z poważnych wątpliwości jest sposób realizacji obowiązku zgłaszania rachunków bankowych samorządowych zakładów budżetowych czy samorządowych jednostek budżetowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX