Liżewski Sławomir, Konstytucja biznesu: ustawa – Prawo przedsiębiorców

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Konstytucja biznesu: ustawa – Prawo przedsiębiorców

Ustawa - Prawo przedsiębiorców, w założeniu twórców, ma być centralnym aktem prawa gospodarczego i jako taki musi zawierać kanon podstawowych zasad urzeczywistniających wolność działalności gospodarczej. Wyszczególniono kilkanaście takich zasad, które mają wyznaczać ogólne ramy prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy ustawy podzielono na rozdziały, z których każdy reguluje grupę zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa ma regulować podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Polski, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców, oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX