Bartosiewicz Adam, Konstytucja Biznesu. Omówienie pakietu zmian dla przedsiębiorców ze wskazaniem korzyści

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Konstytucja Biznesu. Omówienie pakietu zmian dla przedsiębiorców ze wskazaniem korzyści

1.Uwagi wstępne

W kwietniu 2018 r. wchodzi w życie większość regulacji prawnych określanych popularnie mianem konstytucji dla biznesu.

Przepisy te zawarte są w pięciu ustawach:

ustawa z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców – dalej jako pr. prz.;

ustawa z 6.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

ustawa z 6.03.2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;

ustawa z 6.03.2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

ustawa z 6.03.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Przepisy te zawierają przede wszystkim regulacje odnoszące się do warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Zawierają one wszakże również przepisy rzutujące na prawnopodatkową sytuację przedsiębiorców. Niniejszy komentarz omawia te kwestie oraz najważniejsze zmiany w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX