Krywan Tomasz, Kolejne zmiany w PIT i ryczałcie od 1.07.2023 r. oraz 1.01.2024 r. - przewodnik po zmianach

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Kolejne zmiany w PIT i ryczałcie od 1.07.2023 r. oraz 1.01.2024 r. - przewodnik po zmianach

W dniu 26 maja 2023 r. Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Oprócz zmian w podatku VAT (tzw. pakiet SLIM VAT 3) ustawa ta wprowadza zmiany między innymi w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., oraz ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dalej u.z.p.d.o.f. Część z tych zmian wejdzie w życie 1 lipca 2023 r., część zaś 1 stycznia 2024 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX