Pielok Anna, Kodeks postępowania dla jednostek oświatowych mający na celu doprecyzowanie stosowania rozporządzenia 2016/679

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Nieaktualny
Autor:

Kodeks postępowania dla jednostek oświatowych mający na celu doprecyzowanie stosowania rozporządzenia 2016/679

RozdziałI
– Wprowadzenie

1.Cel opracowania

1.1. Celem opracowania Kodeksu jest wypracowanie jednolitych norm i procedur ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych wyszczególnionych w pkt 3 zakresu przedmiotowego niniejszego Kodeksu.

1.2. Wdrożenie zasad i procedur zaproponowanych w Kodeksie służy wykazaniu zgodności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (wypełnienie zasady rozliczalności wynikającej z art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2016/679).

2.Zakres podmiotowy Kodeksu

Kodeks ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w jednostkach oświatowych wymienionych w art. 2 pkt 1) oraz w art. 2 pkt 2) lit. a) i b) ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, tj.:

2.1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkola integracyjne i specjalne;

2.2. szkoły podstawowe, w tym: specjalne,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX