Matusiakiewicz Łukasz, KAS a dwuinstancyjność postępowania podatkowego

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 27 kwietnia 2023 r.
Autor:

KAS a dwuinstancyjność postępowania podatkowego

Reforma administracji podatkowej, skarbowej i celnej wprowadziła zróżnicowanie „drogi odwoławczej” strony, w zależności od tego, jaki organ (i ewentualnie w jakiej sprawie) wydał decyzję w pierwszej instancji.

Zasadniczo „po staremu” dyrektor izby administracji skarbowej rozpatrzy odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Jednak w wielu sprawach naczelnik urzędu celno-skarbowego rozpatrzy sprawę w obu instancjach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX