Jednostki powiązane na przykładach - OpenLEX

Mikulska Dorota, Jednostki powiązane na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Jednostki powiązane na przykładach

Niniejszy poradnik wyjaśnia jakie jednostki i kiedy spełniają definicję jednostek powiązanych, obowiązującą przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Zawarte w nim praktyczne przykłady ukazują, kiedy mamy do czynienia z jednostką dominującą, a kiedy z jednostką zależną. W poradniku omówiono także funkcjonujące na gruncie prawa podatkowego pojęcie jednostek podporządkowanych i stron powiązanych oraz występujące w prawie podatkowym pojęcie podmiotów powiązanych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX