Rudol Kamil, Jakie informacje sektora publicznego podlegają udostępnianiu w celu ponownego wykorzystywania (a jakie nie)?

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Jakie informacje sektora publicznego podlegają udostępnianiu w celu ponownego wykorzystywania (a jakie nie)?

Ustawa z 11.08.2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego – dalej u.o.d. – wprowadza rozwiązania mające na celu usprawnienie ponownego wykorzystywania danych. Zakres ustawy wyznacza pojęcie informacji sektora publicznego, którą stanowi każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego. Podmiotem zobowiązanym jest zaś ten, który udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania, w tym – co istotne z perspektywy niniejszego komentarza – jednostka samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX