Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Jak złożyć dokument RUD (zgłoszenie umowy o dzieło)

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Jak złożyć dokument RUD (zgłoszenie umowy o dzieło)

Jak utworzyć dokument

1. Zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS.

2. Utwórz dokument z zakładki Ogólny, Ubezpieczony lub Płatnik.

3. Wybierz z bocznego menu [Dokumenty i Wiadomości]>[Dokumenty robocze].

4. Kliknij przycisk [Utwórz nowy].

5. Wybierz dokument RUD z listy dostępnych dokumentów.

Możesz też użyć filtra i wyszukać np. po nazwie.

6. Zaznacz dokument i kliknij [Utwórz dokument].

Możesz utworzyć wniosek także z menu [Usługi] – [Katalog usług]

Jak wypełnić dokument RUD

Wyświetli się formularz. Będzie częściowo wypełniony Twoimi danymi. Pobiorą się one automatycznie z profilu na PUE ZUS (w tym adres e-mail). Jeśli na profilu podałeś numer telefonu, będzie również we wniosku.

Ważne!

Dla każdego wykonawcy należy uzupełnić oddzielne zgłoszenie. Na jednym formularzu można wpisać maksymalnie 10 umów zawartych z tym samym wykonawcą. Nie ma możliwości zaimportowania danych do dokumentu z pliku.

• Na pierwszej stronie zaznacz X. Możesz zaznaczyć tylko jedno pole – zgłoszenie lub korektę zgłoszenia.

• Na stronie drugiej uzupełnij pola danymi osoby...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX