Bochenek Michał, Jak zdobyć kwalifikacje pracownika socjalnego – przegląd możliwości

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Jak zdobyć kwalifikacje pracownika socjalnego – przegląd możliwości

Wstęp

Aby kandydat na pracownika socjalnego odpowiednio przygotował się do wykonywania przedmiotowego zawodu, powinien zdobyć wiedzę z zakresu m.in.: psychologii, socjologii, pedagogiki, ekonomii i prawa w zakresie pomocy społecznej i pracy socjalnej, a także kompetencje i umiejętności niezbędne do pracy z osobami i rodzinami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi społecznie, z powodów ekonomicznych, społecznych, zdrowotnych.

Regulacje prawne

Uprawnienia do wykonywania w Polsce zawodu pracownika socjalnego regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej ustawą lub u.p.s. oraz przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1)

posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2)

ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3)

do dnia 31 grudnia 2013 r....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX