Skibińska Małgorzata, Jak wysłać pracownika na urlop zaległy - poradnik krok po kroku

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Jak wysłać pracownika na urlop zaległy - poradnik krok po kroku

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jeżeli do 31 grudnia danego roku pracownik nie wykorzysta urlopu, to z dniem 1 stycznia następnego roku urlop przekształca się w urlop zaległy. A z kolei zaległy urlop pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. W praktyce pracodawcy mają szereg wątpliwości, w jaki sposób wysłać pracownika na zaległy urlop. Niniejszy poradnik wskazuje krok po kroku działania, które powinien podjąć pracodawca, aby nie narażać się na zarzut łamania przepisów prawa pracy, a w konsekwencji na odpowiedzialność finansową.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX