Przybylska Joanna, Jak wypełnić oświadczenie o stanie kontroli zarządczej?

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Jak wypełnić oświadczenie o stanie kontroli zarządczej?

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej jest instrumentem kontroli zarządczej stanowiącym podsumowanie corocznego procesu oceny stanu kontroli zarządczej. Istotą funkcjonowania tego dokumentu nie jest jedynie jego sporządzenie, ale przede wszystkim zachęcenie kierowników jednostek do inicjowania procesu regularnej oceny stanu kontroli zarządczej, identyfikowanie jej słabości i na tej podstawie stałe wprowadzanie usprawnień, których efektem będzie kontrola zarządcza realizująca cele, jakie są jej przypisane, oraz w jak najlepszym stopniu dowpasowana do specyfiki danej jednostki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX