Mikulska Dorota, Jak wybrać firmę audytorską?

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Jak wybrać firmę audytorską?

Poradnik przedstawia kwestie związane z wyborem firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jednostki. W szczególności zawiera odpowiedzi na takie pytania jak: w jakim terminie wybrać firmę audytorską, jaki organ powinien tego dokonać i w jaki sposób, czym kierować się przy wyborze firmy audytorskiej, jak uzyskać informacje przydatne do podjęcia decyzji o wyborze firmy audytorskiej, kto powinien zawrzeć umowę z firmą audytorską, jakie zapisy warto umieścić w umowie o badanie oraz jak długo można zawierać umowę o badanie z tą samą firmą audytorską. Zawarto w nim także przykłady uchwał w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX