Jak przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji -... - OpenLEX

Urząd Zamówień Publicznych, Jak przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji - poradnik UZP

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Jak przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji - poradnik UZP

1.Tryb podstawowy i jego warianty

Ustawa z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych - dalej Pzp, wprowadziła procedurę udzielania zamówień publicznych, którą stosuje się tylko dla postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, zwaną trybem podstawowym. Tryb podstawowy jest w pełni konkurencyjny i zachowuje mechanizmy wykorzystywane w trybach obowiązujących na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy , jednocześnie wprowadza nowe możliwości, znacznie uelastyczniające prowadzenie postępowania. Zastosowanie trybu podstawowego nie wymaga spełnienia jakichkolwiek przesłanek, niezależnie od wariantu, który zamawiający wybierze. Artykuł 275 Pzp przewiduje trzy warianty udzielenia zamówienia w trybie podstawowym:

1)

wariant 1, czyli tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp), w którym zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji, albo

2)

wariant 2, czyli tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami (art. 275 pkt 2 Pzp), w którym zamawiający może...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX